Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Harasim velkoobchod s.r.o., se sídlem Opavská 176, Rohov 747 25, identifikační číslo: 285 89 513, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě C 33452 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.harasim.info, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky

1.3. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy - ve vztahu ke kupujícímu, kterým je spotřebitel zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztahy s kupujícím, který je podnikatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že ustanovení tohoto zákona o spotřebitelských smlouvách se vůči podnikateli neuplatní.

1.4. Spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

2.3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

2.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.5. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

2.6. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

2.7. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3. Kupní cena

3.1. Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu www.harasim.info uváděny včetně DPH, jak rovněž včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.

3.2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy.

3.4. Jsme exportní firma registrovaná také na Slovensku jako plátce DPH, proto neplátcům  DPH na Slovensku vystavujeme  fakturu s 20% DPH, plátcům DPH na Slovensku vystavujeme fakturu s 0% DPH

3.5. Na zboží s Akční cenou se nevztahují žádné další individuálně dohodnuté slevy.

3.6. Platnost vašeho IČO ověřujeme až při vystavování Daňového dokladu (faktury). Objednávku tedy můžete odeslat ve VO cenách i s neplatným IČO. Pokud jste však zadali neexistující IČO bude Vaše objednávka (po dohodě s Vámi) vyskladněna v cenách MO (maloobchodních). Pokud nedojde k dohodě, objednávku zrušíme.

Tedy: bez platného IČO nelze nakupovat za VO ceny.

Vyhrazujeme si právo chyb a změny cen, například v případě výrazné změny peněžních kurzů nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

4. Platební podmínky

4.1. Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.

4.2. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky ze dvou hlavních způsobů placení kupní ceny za zboží:

Platba při převzetí

 • dobírkou pracovníkům doručovací služby GLS při doručení zboží
 • hotově (v našem skladu);

Platba předem

 • platba převodem na náš účet. Tuto možnost poskytujeme jen našim stálým zákazníkům, kteří pravidelně nakupují a nejsou v prodlení se svými závazky vůči naší firmě.

4.3. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.

5. Dodací podmínky

5.1. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících dvou způsobů dodání zboží:

 • dodání kurýrem na adresu uvedenou v objednávce;
 • osobní odběr v centrálním skladu v Rohově, v sídle společnosti.

5.2. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení převodem, je zboží odesíláno až poté, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího.

5.3. Pokud kupující zboží objedná v pracovní den do 12:00 hod, expedujeme ho nejpozději následující pracovní den. Termíny dodání uvedené na webu jsou informativní. Vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních společností.

5.4. V případě, že některé vámi objednané zboží momentálně není skladem, budeme vás kontaktovat a domluvíme se na náhradním řešení. Vyhrazujeme si právo nedodání tohoto zboží v případech, kdy již nedokážeme toto zboží znovu nakoupit, pokud nebylo výslovně ve smlouvě nebo v obchodní korespondenci prodávajícím potvrzeno.

5.5. Náklady na dopravu zboží jsou následující:

5.5.1. Pro Českou republiku:

 • doprava domů/do práce/na prodejnu – společností GLS, platba dobírkou – 128,- Kč
 • doprava domů/do práce/na prodejnu – společností GLS, platba předem – 88,- Kč
 • osobní odběr zboží v našem skladu – zdarma

Pozn. Jestliže Vám takovou objednávku dodáme ve více zásilkách, poštovné účtujeme jen jednou.

5.5.2 Pro Slovenskou republiku:

 • doprava domů/do práce/na prodejnu – společností GLS, platba dobírkou – 7,5,- EUR
 • doprava domů/do práce/na prodejnu – společností GLS, platba předem – 7,5,- EUR
 • osobní odběr zboží v našem skladu – zdarma

5.6. Pokud bude hodnota Vaší objednávky vyšší než stanovená hodnota, činí poštovné a doprava zdarma následovně:

 • u VO odběratelů (registrovaných na IČO) VYŠŠÍ než 2 000,- Kč bez DPH - zdarma
 • U MO odběratelů (neregistrovaných na IČO) VYŠŠÍ než 2 420,- Kč vč. DPH - zdarma

Jestliže Vaše objednávka tuto hranici přesáhne, avšak my nejsme schopni dodat objednávku v celém rozsahu, je poštovné rovněž zdarma.

6. Balné

6.1. Prodávající má právo si účtovat si navíc za balné v závislosti na spotřebě balícího materiálu následovně:

6.1.1 Pro Českou republiku:

 • u VO odběratelů (registrovaných na IČO)  VYŠŠÍ než 2 000,- Kč bez DPH je poštovné zdarma, účtujeme jen balné v hodnotě od 49 do 99 Kč dle objemu objednávky

6.1.2 Pro Slovenskou republiku:

 • u VO odběratelů (registrovaných na IČO)  VYŠŠÍ než 150,- EUR bez DPH je poštovné zdarma, účtujeme jen balné v hodnotě od 1,8 EUR do 3,8 EUR dle objemu objednávky

7. Reklamace

7.1. Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Záruka je omezena výhradně na náhradu samotného zboží, veškeré další náhrady jsou vyloučeny. Zahájení reklamačního řízení nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit v řádném termínu vystavené faktury. Nelze tedy, aby kupující pozastavil úhrady faktur z důvodu reklamačního řízení.

7.2. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nedodržením určených pracích a ošetřovacích symbolů, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením.

7.3. Místem uplatnění reklamace je náš sklad v Rohově, pracovní doba skladu je Po-Pá 6-14 hod, popřípadě lze reklamaci uplatnit u našich obchodních zástupců. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník.

7.4. K reklamovanému zboží je nutno přiložit písemnou reklamaci včetně popisu závady a návrhu na vyřízení reklamace, a kopii dokladu o nákupu (fakturu).

7.5. Oprávněné reklamace vyřešíme výměnou nebo opravou zboží, popřípadě vrácením zaplacené kupní ceny. O způsobu řešení reklamace rozhoduje výhradně prodávající, který kupujícímu oznámí způsob a dobu vyřízení reklamace. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady.

Informace, jak uplatnit reklamaci naleznete v části: Jak postupovat při reklamaci?

8. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

8.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

8.2. Při nákupu na IČO se vztahuje obchodní zákoník, u těchto nákupů se lhůta na vrácení zboží nevztahuje.

8.3. Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese:

Harasim velkoobchod s.r.o. - REKLAMACE,

Opavská 176, 747 25 Rohov

Nebo pomocí e-mailu, který zašlete na adresu: eshop.harasim@seznam.cz

8.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

8.5. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.  Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

8.6. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu firmy Harasim velkoobchod s.r.o. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

8.7. Spotřebitel odpovídá prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8.8. V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

8.9. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

8.10. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu prokáže, že zboží prodejci odeslal.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

9.1. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

9.2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Ochrana osobních údajů

10. 1. Uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů za dále uvedených podmínek.

10.2. Osobní údaje budou zpracovávány v tomto rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa bydliště,
 • telefonní číslo,
 • mailová adresa,
 • doručovací adresa,
 • bankovní spojení,
 • pohlaví.

10. 3. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům:

plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.

V případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

10.4. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).

10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu: eshop.harasim@seznam.cz nebo písemně do sídla prodávajícího.

10.6. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu: eshop.harasim@seznam.cz nebo písemně do sídla prodávajícího. O následném postupu bude kupující informován písemně nebo e-mailovou zprávou.

10.7. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci. Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení dle předcházející věty buď kliknutím na odkaz uvedený v závěru jednotlivého obchodního sdělení, nebo sdělením odeslaným elektronicky na adresu: eshop.harasim@seznam.cz.

10.8. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

11. Uživatelský účet

11.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat k informacím o aktuálně prodávaných produktech. O nově publikovaných produktech může být kupující informován pravidelnými e-maily, jejichž příjem může zrušit ve svém uživatelském účtu nebo přímo v konkrétním e-mailu. Prodávající nemá povinnost tyto e-maily posílat všem kupujícím.

11.2. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující spravovat objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

11.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

11.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

11.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

11.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

11.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Harasim velkoobchod s.r.o., Opavská 176, Rohov 747 25, adresa pro elektronické objednávky petra.mikova@harasim.info. Další kontaktní údaje jsou k dispozici na www.harasim.info.

V Rohově dne 1. 1. 2016

Doprava zdarma
nad 2000 Kč bez DPH
Vše máme skladem
Ihned k odeslání
97% hodnocení
spokojenosti
Zásilka pod kontrolou
Vždy bezpečně zabaleno